Costume Design, Set Design, Broarna i Madison County Västmanlands Theatre 2017

by: Robert James Waller

director:  Niklas Hjulström

with: Kajsa Ernst, Samuel Fröler, Anders Larsson, Cicilia Sedvall, Göran Thorell, Andreas Kullberg

 

Photography: Håkan Larsson